תקנון האתר

 

כללי: 

1. תיקי לסטר בע"מ (להלן: "האתר/חברה") -  הינו אתר אופנה בו ניתן לרכוש את מוצרי החברה כגון תיקים, ארנקים, נעליים, ביגוד, אביזרי אופנה, ואקססוריז. רכישת הדגמים והפריטים השונים (להלן: "הפריטים") נעשית דרך האתר בקלות ובמהירות ומספקת חווית קנייה ידידותית, בטיחותית ומהנה.

2. השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש והאמור בהם, אולם מבלי לגרוע בכלליות האמור, כניסה אל האתר ושימוש בה מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש ועל התחייבות המשתמש לפעול על פי תנאי שימוש אלה.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר כפי שתראה לנכון.

4. משתמש – לקוח, גולש ארעי ומזדמן אשר נכנס לאתר ו/או רוכש פריט ממגוון המוצרים, הדגמים והפריטים המוצעים למכירה.

5. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

תהליך רכישת פריטים באתר:

6. רכישת פריטים תתאפשר למשתמש שהינו אזרח ישראל ו/או תושב ו/או אדם בעל היתר שהייה חוקית ובעל כרטיס אשראי בתוקף, אשר גילו עולה על 18.

7. הרכישה באתר אפשרית 24 שעות ביממה.

8. משתמש המעוניין לרכוש פריטים באתר, יסמן את הפריט הנבחר, מידה, צבע, כמות וכן, את אופן אספקת המשלוח אם בדואר רשום, שליחים או איסוף עצמי (להלן: "הזמנה").

9. ביצוע התשלום – ניתן לשלם באפליקציה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פייפאל כפי שיפורט בהמשך.

10. לתשלום באמצעות כרטיס האשראי באתר: יש לבחור בתשלום ולהזין פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים כגון: שם, כתובת מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים באם ידרשו לשם ביצוע העסקה.

11. חיוב כרטיסי האשראי מבוצע ישירות באמצעות שירותי הסליקה המאובטחים של חברת טרנזילה שהינה בעלת מערכת מתקדמת ובטוחה לסליקת כרטיסי אשראי.

12. בתום ביצוע החיוב יקבל המשתמש הודעה בדואר אלקטרוני אודות פרטי ההזמנה שביצע, אישור סופי (להלן:"האישור הסופי") בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע"י חברות האשראי (להלן: "עסקה").

13.מחירי הפריטים המופיעים באתר כוללים תוספת מע"מ כחוק. 

14.הרישום באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ואילו משלוח הודעות מטעם האתר בדואר אלקטרוני לא יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות לכל דבר ועניין ולא יחייבו את האתר.

15.המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות, שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את הרכישה.

16.הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית להפסיק את תהליך הרכישה באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת וכן, תהא רשאית לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע"י משתמש במידה והוזן מידע שקרי ושאינו אמיתי או מכל סיבה אחרת כפי שתראה הנהלת האתר לנכון.

17.הנהלת האתר רשאית לבטל עסקה או הזמנה בכל במקרה בו נפלה טעות סופר ו/או שגיאה באשר למחיר הפריט ו/או תיאורו ו/או זמן אספקתו או כל טעות אחרת מכל סוג שהוא (להלן: "טעות"). מיד עם היוודע דבר הטעות תפעל הנהלת האתר לתיקון הטעות באופן מיידי וכן, תיידע את המשמשים שרכשו את הפריטים לגבי הטעות. רכישת הפריטים תתאפשר ע"י המשתמשים רק בהתאם למידע נכון שיוזן באתר מחדש ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר בגין ביטולי העסקה ובגין אי אספקת הפריטים.   

18.במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה בדואר האלקטרוני ובמקרה זה באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ולהסדיר את פרטי ההזמנה תוך 7 ימים, אחרת ההזמנה תבוטל.

19.מועדי משלוח הפריטים יחושבו החל מיום בו התקבל אישור סופי מחברות האשראי.

  

אספקת פריטים:

20. הפריטים הנרכשים באתר יסופקו בכפוף לכך שפרטי כרטיס האשראי שמילא המשתמש נכונים ושהעסקה אושרה ע"י חברת כרטיס האשראי.

21. הפריטים יסופקו במדינת ישראל בלבד, בהתאם לכתובת שהוקלדה ע"י המשתמש.

 

22. הפריטים יסופקו בהתאם לאופן שנבחר ע"י המשתמש בעת ביצוע ההזמנה: דואר שליחים, דואר רשום או איסוף עצמי.

23. בגין אספקת הפריטים יגבו דמי משלוח אשר יתווספו למחיר הכולל של ההזמנה.

24. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את האספקה כגון: אזור בעל גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, כתובת שגויה וכדומה, הנהלת האתר תיצור קשר עם המשתמש לתיאום אספקה מחודשת או איסוף עצמי.

25. זמני אספקת הפריטים תיעשה בהתאם להנחיות חברות הדואר המשלחות והמשתמש יהיה כפוף ומחויב אליהם. במניין חישוב מועדי אספקת הפריטים יחושבו ימי עסקים בלבד (א'-ה' לא כולל ימי ו', שבת ימי חג וערבי חג) .

26. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברות הדואר והשילוח ו/או במקרה של כוח עליון, שביתה או השבתה.

27. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש להיות נוכח בעת מועד האספקה או להציג ת.ז ו/או כרטיס אשראי.

28. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל אספקת פריטים אשר נפלה טעות סופר או שגיאת קולמוס באשר למחירם, לתיאורם, דמי משלוח, ומועדי אספקה.

במידה ומוצר נשלח בשיטת דואר רשום ולא נאסף ע''י הלקוחה לאחר שתי הודעות מסניף הדואר, תחוייב הלקוחה בעלות משלוח נוסף (עלות משלוח החבילה דרך הדואר, 15 ש''ח) 

 

איסוף עצמי:

29.קיימת אפשרות לבצע איסוף עצמי של הפריטים מסטודיו לסטר.

30.ניתן לבקש את אפשרות האיסוף עצמי בחלוף עד 1 ימי עסקים ממועד אישור העסקה ובהצגת ת.ז של מבצע העסקה. האיסוף העצמי ייעשה תוך 21 יום מיום אישור העסקה, אחרת הדבר ייחשב כהודעה על ביטול העסקה מצד הלקוח.

31. איסוף מוצר יתאפשר בימים א' - ה' בין השעות 10:00 – 15:00 ברחוב מזא''ה 22, תל אביב.

 

ביטול עסקה:

32. ביטול עסקה יעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן:"החוק").

33. הביטול יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום מיום קבלת הפריטים או מיום קבלת מסמך אודות ההזמנה (הכולל פרטים על העסקה ומידע על הפריט) לפי המאוחר מבינהם. 

34.על מנת לבטל הזמנה יש לפנות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני info@laster-design.com .

35.א. בעת ביטול עסקה ינוכו: דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה ע''פ חוק, ובנוסף ינוכו דמי המשלוח. 

35.ב. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח.

36. במקרה בו הפריטים כבר נשלחו ע"י הנהלת האתר לכתובתו של המשתמש, אזי עלות משלוח הפריטים חזרה למשרדי הנהלת האתר יהיו על חשבונו של המשתמש המבטל את העסקה, וביטול ההזמנה יהא בכפוף להחזרת הפריטים עם התוויות המקוריות, באריזתם המקורית ללא כל פגם ו/או כתם ו/או נזק ו/או קרע מכל סוג שהוא.

37. החזרת הפריטים תיעשה בתיאום מראש מול הנהלת האתר והזיכוי החלקי שיופק למשתמש יבוצע רק עם קבלת הפריטים חזרה באריזתם המקורית ללא כל נזק או פגם.

38. בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי, רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי, אולם מבלי לגרוע באמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, לרבות אך לא רק, מקרה בו המשתמש ייאלץ לרכוש את הפריט במחיר גבוה יותר במקום אחר.

39. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה בכל עת וככל שיראה לה לנכון, לרבות מקרה בו המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או הפר את תנאי השימוש של האתר ו/או מסר פרטים אישיים כוזבים ו/או ביצע פעולה או מעשה שיש בו כדי לפגוע בתקינותו, תדמיתו או פעילותו התקינה של האפליקציה ו/או מקרה בו נפלה טעות סופר, שגיאת קולמוס או כל טעות אחרת בפרטי תיאור המוצר, מחירו, עלויות ודמי משלוח וכדומה.

 

מדיניות החזרת מוצרים

פריט פגום:

40. באחריות המשתמש לבדוק מיד עם קבלת הפריט כי הפריט אינו פגום או אינו שונה מהפריט שהוזמן. במידה והפריט פגום או שונה והמשתמש מעוניין להחזירו מבלי לקבל פריט חלופי, אזי, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט וזאת באמצעות יצירת קשר טלפוני לשירות הלקוחות או פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני של הנהלת האתר. על הלקוח ובאחריותו לדווח על כל בעיה בפריט תוך 24 שעות מהרגע בו קיבל את המוצר. במידה והלקוח לא דיווח על בעיה, הנהלת האתר רשאית להחליט ע''פ שיקול דעת האם לזכות את הלקוח.

41. החזרת פריטים פגומים תיעשה על חשבון האתר ולאחר תיאום טלפוני עם שירות הלקוחות. העסקה תבוטל והמשתמש יזוכה בגובה סכום ההזמנה תוך 14 ימי עסקים מיום הודעת המשתמש על רצונו לבטל את העסקה ובכפוף למניין הימים המצוין לעיל. אם העסקה בוצעה בתשלומים, הזיכוי יהא גם הוא בתשלומים.

פריט שלא מצא חן בעיני המשתמש:

42. במידה והמשתמש מעוניין בקבלת פריט חלופי במקום הפריט שהוזמן בשל העובדה כי לא מצא חן בעיניו או לשם החלפת מידה, על המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתובת הדואר האלקטרונית או בטלפון ולהודיע על רצונו להחליף את הפריט. עלות משלוח החזרת הפריט במקרה זה תהיה על חשבון האתר.

43. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל פריט חילופי, באפשרותו לבטל עסקה ולקבל זיכוי ולפעול על פי מניין הימים ובהתאם להנחיות הקבועות בעניין ביטול עסקה.

 

קנייה בטוחה:

44. הנהלת האפליקציה מייחסת חשיבות מירבית לאבטחת מידע והאתר נבנה תוך חשיבות רבה לכללים בדבר אבטחת המידע והפרטיות באינטרנט ובאתר מסחר אלקטרוני בפרט.

45. על מנת לשמור על פרטיות ואבטחת המידע, סליקת כרטיסי האשראי באתר מבוצעת ע"י מערכת הסליקה של חברת טרנזילה, חברה הפועלת בהתאם לתקני האבטחה המחמירים של חברות כרטיסי האשראי (PCI DSS).

46. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על אבטחת וסודיות המידע. אולם במקרה של כוח עליון, ומקרים שאינם בשליטתו של החברה כגון: חדירות לא חוקיות וסוסים טרויאנים ע"י צד ג', הנהלת האתר ו/או החברה  לא יהיה אחראיים לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו לרבות, במקרה של שימוש לא מורשה בו ע"י צד ג'.

 

הגנה על הפרטיות:

47. מדיניות הפרטיות חלה על התכנים והנתונים שמסר המשתמש בעת הרישום לאתר, על המידע הנאסף על המשתמשים בזמן גלישתם באתר.

48. האתר לא יעשה שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש ויאפשר גישה למידע זה לעובדי החברה.

49. אישור תנאי משתמש אלו, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע (פרטים אישיים) שנקלט באתר ובמחשבי החברה ומסכים כי החברה תאסוף את הפרטים והנתונים שנמסרו ע"י המשתמשים למאגרי המידע של החברה, למעט פרטי כרטיסי האשראי, על מנת ליצור עימו קשר, לשלוח לו דיוורים שוטפים הנוגעים להתנהלות האתר ומבצעים חדשים, בכל אמצעי התקשורת, לרבות באמצעות, מסרונים, פקס, הודעות לכתובת האלקטרונית, וכדומה, לצורך מטרות שיווקיות.

 * אי לכך, החברה מתחייבת שלא יהיה שימוש בפרטי הלקוח לטובת צד ג'.

 

קניין רוחני:

50. זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, שם האתר, שם המתחם laster-design.com, דפי האתר, האלמנטים באתר, מאגרי המידע, סימני המסחר, מידע סודי, איסוף מידע על הגולשים ומשתמשים, הם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר ובשליטתה הבלעדית .

זכויות יוצרים:

51. שימוש בסימני המסחר, בדפי התוכן באתר, זכויות היוצרים, עיצוב האתר, שם האתר, העתקה, פרסום, שכפול, הצגה בפומבי ומסירת חלקים מן האתר לצד ג', אסורים בהחלט מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב מהנהלת האתר.

52. האתר והתכנים בו חוסים תחת ההגנה של חוקי זכויות היוצרים בישראל, במדינות אחרות והנו כפוף לאמנות בינלאומיות.

 

תנאים כלליים:

53. המשתמש מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את תנאי השימוש והוא מקבל עליו את הוראותיהם וגם אם לא קרא את תנאי השימוש מסכים כי תנאי שימוש אלו יחולו עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

54. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש ובאתר עצמו, להסיר תכנים ופרסומים, לשנות את מבנה או תכני האתר, לשנות את עלויות הפריטים, המגוון וההיצע ולערוך כל שינוי אחר כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת ומבלי כל הודעה מראש.

55. השימוש באתר ניתן כמו שהוא (As is) והמשתמש משחרר את הנהלת האתר מאחריות בכל הנוגע לחוסר שביעות רצון מהשירות באתר ובאם קיים חוסר שביעות רצון, תרופתו היחידה של המשתמש תהא לחדול מלגלוש ולהשתמש בשירותי האתר.

56. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באפליקציה לבין הפריט במציאות.

57. רישומי מחשב ושרת האתר יהוו ראיה לכאורה באשר לנכונות הפעולות המתבצעות דרך האתר.

58. הנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות בגין כל אי דיוק, עיכוב, ו/או הפרעה ו/או תקלה ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות המחשב או בשרתי האתר ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או חדירות בלתי חוקיות ו/או הפסקות ו/או כוח עליון ו/או נזק לרכוש ו/או נזק גופני ו/או הונאה ו/או מוות שינבעו או ייגרמו כתוצאה משימוש באתר.

59.השימוש באתר כפוף לדיני מדינת ישראל ולחוקיה ובמקרה של מחלוקת או סכסוך ו/או תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלו, תהא סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.

 

60.בכל בעיה, פנייה, תלונה או הצעה לשיפור השירות, ניתן לפנות להנהלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני: info@laster-design.com,
הטלפון: 03-5167186   או לשלוח מכתב לכתובת:
תיקי לסטר בע"מ
רחוב מזא"ה 22 
תל אביב
6521337.

 

שירות לקוחות:

 

61. שאלות, בירורים ופניות יעשו באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: info@laster-design.com, מוקד השירות הטלפוני פועל בימים א' – ה' בין השעות: 8:00 – 17:00 ומספרו: 03-5167186.

צוות Laster מברך אתכם על ביקורכם באתר הבוטיק הווירטואלי שלנו ומאחל לכם חווית גלישה וקנייה כייפית ומהנה. נציגי שירות הלקוחות של Laster ישמחו לעמוד לרשותכם.תקנון מבצעים

אוגוסט לא מע"מ

באתר ובחנויות | לפריטים המשתתפים במבצע | ללא כפל מבצעים | בתקף עד 31.8.2023

 

10% הנחה נוספת על היתרה לתיקי גב חזרה ללימודים

באתר ובחנויות | לפריטים המשתתפים במבצע | האתר בהזנת קוד קופון: 10BACK  | בתקף עד 31.8.2023