ביטול עסקה

בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון שימוש באתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר שברצונך לבטל, בהודעת הביטול, אנא ציין/ני
  • שם מלא
  • מספר הזמנה/חשבונית
  • מס' טלפון